Bolymin BL2004AI Character COB OLED


» Format 20×4
» Modulgröße 100*60 mm
» Sichtfeld 72.42*22.82 mm
» Zeichengröße 2.97*4.77 mm
» Controller US2066
» Interface UART
» Bemerkung mOLED

besondere Eigenschaften

» Character LCD Display OLED Modul.
» Beschreibung: 20 x 4 Format
» 100 x 60 Modul
» 72,42 x 22,82 Sichtfeld
» 2,97 x 4,77 Zeichengröße (Maße = mm)
» mOLED
» Interface: UART, RS232
» Power supply: +5V & +3.3V
» Controller: US2066
» Operat. Temp.: -40°C to 85°C

Beschreibung